Konsultacje kardiologiczne

Home / Konsultacje kardiologiczne

Dlaczego warto odwiedzić kardiologa?

Dlaczego z opieki kardiologa skorzystają osoby zdrowe i chore, młode i w podeszłym wieku?
1. Powinno się znać swoje ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego:

 • u pozornie zdrowych osób ryzyko jest najczęściej wypadkową wielu czynników ryzyka, które wchodzą we wzajemne interakcje
 • system szacowania ryzyka, taki jak skala SCORE, może pomagać w podejmowaniu logicznych decyzji terapeutycznych, a także ułatwiać unikanie zarówno niedostatecznie intensywnego, jak i nadmiernie intensywnego leczenia
 • niektóre osoby mogą zostać zaliczone do grupy dużego ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego bez potrzeby obliczania ryzyka i wymagają natychmiastowej interwencji ukierunkowanej na wszystkie czynniki ryzyka,
 • u młodszych osób małe ryzyko bezwzględne może maskować bardzo duże ryzyko względne i posłużenie się tablicą ryzyka względnego lub obliczenie „wieku ryzyka” (risk age) może ułatwić wskazywanie takim osobom potrzeby intensywnych działań w celu wprowadzenia zmian stylu życia,
 • mimo że wydaje się, iż u kobiet ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jest mniejsze niż u mężczyzn, jest to mylące, ponieważ nie oznacza to uniknięcia ryzyka, a jedynie jego opóźnienie o ok. 10 lat.
 • jesteś osobą czynnie uprawiającą sport i chcesz zbadać układ krążenia.

Potrzebna jest prewencja chorób serca i naczyń:

Miażdżycowe choroby układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza choroba niedokrwienna serca, pozostają główną przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie.

Jesteś już osobą chorą?

 • wymagasz dobrze dobranej farmakoterapii oraz okresowej kontroli leczenia (ocena skuteczności, kontrola działań niepożądanych leków, modyfikacja leczenia w zależności od potrzeby)
 • nadal należy stratyfikować ryzyko np. zgonu z powodu chorób układu krążenia,
 • wymagasz konsultacji, kiedy obraz choroby się zmienia- rozważenie innych metod leczenia i kwalifikacja do celowanych form terapii danej choroby,
 • jako pacjent powinieneś wiedzieć jak inne schorzenia przewlekłe, zdiagnozowane wcześniej wpływają na układ krążenia ,
 • potrzebujesz oceny jak inna, niekardiologiczna terapia wpływa na serce (np. leczenie onkologiczne).